تردمیل بی اچ فیتنس LK6000

تردمیل بی اچ فیتنس LK6000 موتوري با قدرت 4 اسب بخار دارد که تا وزن 180 تحمل مي کند. ابعاد تسمه تردميل 160*55 سانتی متر است که محدوده اجراي تمرينات را مشخص مي کند و کاربر تا نهايت سرعت 22 کيلومتر بر روي اين دستگاه دويدن را تجربه مي نمايد. مانيتور اين تردميل نمايشگر سرعت، …

Continue reading "تردمیل بی اچ فیتنس LK6000" »

تردمیل باشگاهی Muscle Spirit KT9000

تردمیل باشگاهی Muscle Spirit KT9000 موتوري با قدرت 3 اسب بخار دارد که تا وزن 200 تحمل مي کند. ابعاد تسمه تردميل 160*56 سانتی متر است که محدوده اجراي تمرينات را مشخص مي کند و کاربر تا نهايت سرعت 20 کيلومتر بر روي اين دستگاه دويدن را تجربه مي نمايد. مانيتور اين تردميل نمايشگر سرعت، …

Continue reading "تردمیل باشگاهی Muscle Spirit KT9000" »

تردمیل اسپرتک AC 3000

تردمیل اسپرتک AC 3000 موتوري با قدرت 4 اسب بخار دارد که تا وزن 180 تحمل مي کند. ابعاد تسمه تردميل 146*52 سانتی متر است که محدوده اجراي تمرينات را مشخص مي کند و کاربر تا نهايت سرعت 18 کيلومتر بر روي اين دستگاه دويدن را تجربه مي نمايد. مانيتور اين تردميل نمايشگر سرعت، مسافت، …

Continue reading "تردمیل اسپرتک AC 3000" »